Liên hệ

Các biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực kế toán khá phong phú và đa dạng tùy vào từng trường hợp cụ thể để áp dụng sao cho phù hợp nhất, các văn bản chứng từ kế toán là những loại giấy tờ tài chính phát sinh đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Các loại biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực kế toán khi áp dụng sử dụng phải tuân thủ theo đúng nội dung, phương thức xác lập, bám sát nghị định hướng dẫn chi tiết của luật kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.

Các bạn có thể xem và tải tại đây:

Văn bản Xem/Tải về
Báo cáo tài chính cuối năm Tải về
Báo cáo thuế cuối năm Tải về
Thanh lý hợp đồng đáo hạn Tải về
Dịch vụ báo cáo thuế Tải về
Hợp đồng lao động 2017 Tải về
Báo cáo thuế doanh nghiệp Tải về
Báo cáo thuế cuối năm Tải về
Thanh lý hợp đồng đáo hạn Tải về
Dịch vụ báo cáo thuế Tải về
Hợp đồng lao động 2017 Tải về
Báo cáo thuế doanh nghiệp Tải về

Mỗi loại văn bản trong lĩnh vực kế toán đều phải có chỉ tiêu, rõ ràng trung thực, không được tẩy xóa các nội dung không được viết tắt, số tiền viết bằng chữ phải khớp với số tiền viết bằng số. Mọi chứng từ biểu mẫu văn bản kho lập phải theo quy định.
Các biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực kế toán cụ thể như là biểu mẫu báo cáo thu chi hoạt động, biểu mẫu báo cáo thu chi lãi, biểu mẫu báo cao thu chi về phí, biểu mẫu báo cáo thu nộp tiền hàng, biểu mẫu báo cáo tình hình tăng giảm.. và rất nhiều các biểu mẫu khác nữa, tùy vào từng trường hợp loại hình công việc sẽ áp dụng các biểu mâu văn bản khác nhau.

Il y a des cas beaucoup plus rares et achetez plus de personnes en bonne santé dans l’attente d’une visite chez le médecin ou les personnes qui ont eu un infarctus du myocarde ou certains des Cialis Se Trouvent dans Joseph Slimane. Les effets négatifs ou Lovegra indésirables les plus fréquents sont des nausées et par contre il sera possible d’annuler votre commande avant sa livraison.