Liên hệ

Dịch vụ thành lập công ty

Thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay do nó có nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn nhiều với Công ty Cổ phần hay Công ty TNHH 2 Thành viên và nó lại khoa học và minh bạch hơn Doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy nếu bạn nghĩ bạn có khả năng kinh doanh với nguồn vốn của riêng mình thì loại hình Công ty TNHH 1 Thành Viên rất phù hợp với bạn.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên gồm:

 1. CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng ( 2 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ

Side zytenz male enhancement pills effectsMen taking viasil reported stiffer erection, how long does male enhancement pills last larger how long does male enhancement pills last penis how long does male enhancement pills last male enhancement pills that work fast male enhancement pills that work fast at male enhancement pills that work fast erection, better ejaculation, greater physical strength, and increased libido.All how long does male enhancement pills last male enhancement pills in stores the ingredients zytenz male enhancement pills in viasil work male enhancement pills that work fast with your body to male enhancement pills in stores male enhancement pills in stores make you the zytenz male enhancement pills most possible – no side zytenz male enhancement pills effects or how long does male enhancement pills last risks!Almost anyone, how long does male enhancement pills last how long does male enhancement pills last regardless male enhancement pills in stores of age male enhancement pills in stores male enhancement pills that work fast male enhancement pills that work fast how long does male enhancement pills last male enhancement pills in stores or health, can take this natural male enhancement pills that work fast what store sells male enhancement pills male how long does male enhancement pills last male enhancement pills that work fast how long does male enhancement pills last potent drug. male enhancement pills that work fast male enhancement pills in stores This male enhancement pills that work fast how long does male enhancement pills last zytenz male enhancement pills men’s strong formula zytenz male enhancement pills contains all male enhancement pills that work fast zytenz male enhancement pills natural ingredients, zytenz male enhancement pills you zytenz male enhancement pills how long does male enhancement pills last don’t have to worry male enhancement pills in stores about what store sells male enhancement pills the what store sells male enhancement pills terrible zytenz male enhancement pills side effects.Why Buy Viasil?With this new how long does male enhancement pills last male zytenz male enhancement pills enhancement male enhancement pills that work fast how long does male enhancement pills last male enhancement pills that work fast male enhancement pills in stores pill how long does male enhancement pills last you can see male enhancement pills in stores the male enhancement pills that work fast following benefits;Bigger Looking Penis When Erected!Stronger what store sells male enhancement pills zytenz male enhancement pills male enhancement pills that work fast Blood Flow To Your Penis!Amazing male enhancement pills in stores male enhancement pills in stores Rock-Solid male enhancement pills in stores Erections!More Stamina in Bed!Increased what store sells male enhancement pills what store sells male enhancement pills Satisfaction zytenz male enhancement pills how long does male enhancement pills last For male enhancement pills that work fast Both Lovers!Resurrect Your Sex Life!Forget drugs like Viagra which change zytenz male enhancement pills male enhancement pills in stores what store sells male enhancement pills your body’s natural way male enhancement pills in stores of what store sells male enhancement pills zytenz male enhancement pills what store sells male enhancement pills working.Finally, viasil what store sells male enhancement pills is really a risk-free purchase because zytenz male enhancement pills your male enhancement pills in stores order has a 60 day what store sells male enhancement pills what store sells male enhancement pills refund guarantee. If you do not what store sells male enhancement pills get the what store sells male enhancement pills results promised by viasil, what store sells male enhancement pills what store sells male enhancement pills you will get a refund. That’s it!

Swedish Flower Pollen-This plant extract plays a vital role in the male reproductive system. Tribulus Terrestris (vine)

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với Công ty TNHH 1 Thành Viên ở chỗ chủ sở hữu là 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên và được gọi là các “Thành viên góp vốn”, khác với Công ty cổ phần là cổ đông sáng lập. Nhưng không đơn giản bằng Doanh nghiệp tư nhân khi chỉ có chủ doanh nghiệp và là đại diện pháp luật. Công ty TNHH 2 Thành Viên hiện nay cũng được các thành viên lựa chọn bởi sự minh bạch và khoa học của nó.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên gồm có:

 1. CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (mỗi cổ đông 2 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu góp vốn của các thành viên
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ tịch hội đồng thành viên

Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên là loại hình công ty do ít nhất 2 cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn để hoạt động kinh doanh. Khác với Công ty TNHH 1 Thành Viên ở chỗ chủ sở hữu là 2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên và được gọi là các “Thành viên góp vốn”, khác với Công ty cổ phần là cổ đông sáng lập. Nhưng không đơn giản bằng Doanh nghiệp tư nhân khi chỉ có chủ doanh nghiệp và là đại diện pháp luật. Công ty TNHH 2 Thành Viên hiện nay cũng được các thành viên lựa chọn bởi sự minh bạch và khoa học của nó.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên gồm có:

 1. CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (mỗi cổ đông 2 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu góp vốn của các thành viên
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ tịch hội đồng thành viên

Thành lập công ty cổ phần là xu hướng lựa chọn của các công ty trung bình và lớn hiện nay. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn bên ngoài. Không giống như Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH 1 thành viên muốn tăng vốn thì chỉ tự mình tăng vốn của mình, còn Công ty TNHH 2 thành viên thì có thể huy động vốn từ thành viên hiện có hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty cổ phần là loại hình duy nhất được huy động nguồn vốn từ bên ngoài và không giới hạn số lượng cổ đông.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 1. CMND (Passport) sao y công chứng không quá 3 tháng (mỗi cổ đông 2 bản)
 2. Chứng chỉ hành nghề (nếu có)
 3. Các thông tin về công ty dự định thành lập như:
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu góp vốn của các cổ đông
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ tịch hội đồng quản trị

 

 • Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp của chúng tôi!

Kế Toán An Thịnh - Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 05 Đa Mặn 9, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905.588.874 – 02363.676.809
Email: [email protected]
Website: http://ketoananthinh.com