Liên hệ

Hoàn thiện sổ sách, báo cáo tài chính

  1. Kiểm tra, soát xét lại toàn bộ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, BCTC và các hồ sơ khai thuế cùng với các tài liệu khác liên quan,…
  2. Điều chỉnh các sai sót nếu có; bổ sung sổ sách và chứng từ kế toán nếu còn thiếu nhằm đảm bảo độ chặt chẽ và hợp lý cho việc quyết toán.

NỘI DUNG THỰC HIỆN CHI TIẾT

  1. Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện hóa đơn, chứng từ:

– Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót và điều chỉnh.

– Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

– Tư vấn, xử lý các tình huống sai phạm về chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….

  1. Kiểm tra và rà soát lại công tác hạch toán kế toán:

– Dựa vào sổ sách đã có của Doanh nghiệp để kiểm tra xem kế toán đã hạch toán đúng & đủ theo quy định hay chưa.

– Thực hiện điều chỉnh hoặc bổ sung các bút toán chưa đúng hoặc còn thiếu nếu có theo quy định.

  1. Kiểm tra và rà soát lại các vấn đề liên quan tới Thuế:

– Kiểm tra & rà soát lại doanh thu chịu thuế: Kiểm tra các hoá đơn đầu ra để biết doanh thu chịu thuế đã vào đủ và đúng chưa, liệu có thiếu sót gì để bị cho là  trốn thuế hay không để có thể bổ sung kịp thời cho Doanh nghiệp.

– Kiểm tra & rà soát lại chi phí tính thuế TNDN: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ & hợp pháp của các hoá đơn chứng từ mua vào, chi phí lương & chi phí khác…. xem đã đúng theo quy định của luật thuế chưa.

  1. Kiểm tra, soát xét và hoàn thiện lại sổ sách kế toán:

– Trường hợp DN đã có sổ sách kế toán và khi kiểm tra phát hiện ít sai sót thì Kế toán An Thịnh sẽ thiết lập bổ sung & hoàn thiện các sổ còn thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định.

– Trường hợp vì lý do nào đó Doanh nghiệp bị thất lạc hoặc không có sổ sách thì Kế toán An Thịnh sẽ thiết lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo BCTC mà Doanh nghiệp đã nộp hoặc sẽ lập lại BCTC mới cho DN theo đúng quy định hiện hành.

  1. Đại diện DN làm việc với CQ Thuế:

Kế toán An Thịnh sẽ cử nhân viên đến làm việc với CQ Thuế thay DN với vai trò là nhân viên kế toán của DN và trực tiếp  giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến số liệu và sổ sách kế toán mà Kế toán An Thịnh đã thực hiện.

Kế Toán An Thịnh - Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 05 Đa Mặn 9, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905.588.874 – 02363.676.809
Email: [email protected]
Website: http://ketoananthinh.com