Liên hệ

Dịch vụ quyết toán thuế

Quyết toán thuế là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế trong một kỳ tính thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế phải thực hiện việc quyết toán thuế có thể là cá nhân doanh nghiệp tùy thuộc vào từng loại thuế.

Theo quy định về quản lý thuế hiện hành, người nộp thuế phải tự kê khai nộp thuế, và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác , trung thực về việc tính và khai báo thuế của minh với cơ quan thuế.

Đối với quyết toán thuế trong một kỳ cũng do người nộp thuế tự lập và tự chịu trách nhiệm về khai quyết toán đó.

Việc cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của người nộp thuế cũng là nhằm xem xét việc kiểm tra lập quyết toán thuế của người nộp thuế đã chính xác chưa? Người nộp thuế đã khai và nộp đúng thuế cho Nhà nước chưa.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của người nộp thuế phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế không chính xác thì xẽ bị xử phạt và bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

Để không bị vi phạm pháp luật thuế, không bị xử phạt và bị truy thu thuế do không thực hiện theo đúng quy định. Dịch vụ kế toán An Thịnh sẽ giúp quý khách thực hiện các thủ tục thuế, thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định.

Kế Toán An Thịnh - Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 05 Đa Mặn 9, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905.588.874 – 02363.676.809
Email: [email protected]
Website: http://ketoananthinh.com