Liên hệ

Tin kinh tế

Kế toán hiểu thế nào là chi phí lương?

02, 12, 2017 Tin kinh tế

Cơ cấu tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (Nghị định số 05/2015/NĐ-CP). 1. Mức lương: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc...